15 Benefits of Long Deep Breathing/ Τα 15 οφέλη της βαθειάς μεγάλης αναπνοής

April 14th, 2013

For the Greek translation, scroll down. Για την ελληνική μετάφραση, μετακινηθείτε προς τα κάτω.

“When you are short of wisdom, breathe.”  Guru Nanak

One of the very best things you can do for your health is long, deep conscious breathing.  As an exercise, breathing is wonderful!  Breathing is free, it requires no additional equipment, you can do it anytime, and it can be practiced by everyone, from the very healthy to the very sick.

Kundalini yoga places a large emphasis on the breath, and breath work is component of every kundalini yoga practice.  One of the most fundamental types of breathing we use is long, deep breathing. This is a breath in which you pull the air from your belly and try to slow your breathing down to one to four cycles per minute.  Below are some of the many benefits of this simple breath.

1.    Long Deep Breathing Detoxifies and Releases Toxins

Your body is designed to release 70% of its toxins through breathing. If you are not breathing effectively, you are not properly eliminating toxins from your body.  When you exhale air from your body you release carbon dioxide that has been passed through from your bloodstream into your lungs. Carbon dioxide is a natural waste of your body’s metabolism.

2. Long Deep Breathing Releases Tension

Think how your body feels when you are tense, angry, scared or stressed. It constricts. Your muscles get tight and your breathing becomes shallow. When your breathing is shallow you are not getting the amount of oxygen that your body needs. Long deep breathing reverses this process, allowing your body (and mind) to become more expansive.

3. Long Deep Breathing Relaxes the Mind/Body and Brings Clarity

Increasing the oxygen to the brain reduces excessive anxiety levels. Pay attention to your breathing. Breathe slowly, deeply and purposefully into your body. Notice any places in your body that are tight and breathe into them. As you relax your body, you may find that the breathing brings you clarity and insights.

4. Long Deep Breathing Helps to Relieve Emotional Problems

Long deep breathing helps to clear uneasy feelings out of your body. Energy and past emotional scarring gets trapped in our bodies.  Long deep breathing is one method to help heal and release these energy blockages.

5. Long Deep Breathing Helps to Relieves Pain.

Studies show that breathing into your pain helps to ease it.

6. Long Deep Breathing Massages Your Organs

The movements of the diaphragm during the deep breathing exercise massages the stomach, small intestine, liver and pancreas. The upper movement of the diaphragm also massages the heart. When you inhale air your diaphragm descends and your abdomen expands. By this action you massage vital organs and improves circulation in them. Controlled breathing also strengthens and tones your abdominal muscles.

7. Long Deep Breathing Increases Muscle

Breathing is the oxygenation process for all of the cells in your body. An increase supply of oxygen increases your body’s ability to build muscle.

8. Long Deep Breathing Strengthens the Immune System

Oxygen travels through your bloodstream by attaching to hemoglobin in your red blood cells. When the oxygen level increases, it improves your body’s ability to metabolize nutrients and vitamins, strengthening the nervous system.

9. Long Deep Breathing Strengthens the Nervous System

When the brain, spinal cord and nerves receive increased oxygen, they are more nourished. This improves the health of the whole body, since the nervous system communicates to all parts of the body.

10. Long Deep Breathing Strengthen the Lungs

As you breathe deeply, the lungs become more healthy and powerful, a good preventative measure against respiratory problems.

11. Proper Breathing Makes the Heart Stronger.

Breathing exercises reduce the workload on the heart in two ways. First, deep breathing leads to more efficient lungs. Strong lungs bring more oxygen to the blood. This blood goes to the heart where it sent out to the other tissues. With healthy blood, the heart doesn’t need to work as hard to deliver oxygen to the tissues.  Second, deep breathing leads to an increase in circulation, meaning the heart doesn’t need to work as hard to distribute the blood.

12. Proper Breathing Assists in Weight Control
If you are overweight, the extra oxygen burns up the excess fat more efficiently. If you are underweight, the extra oxygen feeds the starving tissues and glands.

13. Long Deep Breathing Boosts Energy Levels and Improves Stamina

Increased oxygen boosts your energy levels and increases your stamina.

14. Long Deep Breathing Improves Cellular Regeneration

Increased oxygen improves cell regeneration.

15.  Breathing Elevates Moods

Long deep breathing increases pleasure-inducing neurochemicals in the brain to elevate moods and combat physical pain.

Source: http://www.onepowerfulword.com/2010/10/18-benefits-of-deep-breathing-and-how.html

Τα 15 οφέλη της βαθειάς μεγάλης αναπνοής
”Όταν έχεις χάσει τη σοφία,ανέπνευσε” Guru Nanak

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις για την υγεία σου είναι η μεγάλη, βαθειά και συνηδητή αναπνοή. Σαν μια άσκηση, το να αναπνέεις είναι υπέροχο! Η αναπνοή είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται ειδικά μηχανήματα, μπορείς να την κάνεις οπουδήποτε, και οποιαδήποτε ώρα, και μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, από τον πιο υγιεί μέχρι τον πιο άρρωστο.

Η Κουνταλίνι γιόγκα δίνει μεγάλη έμφαση στην αναπνοή, και οι ασκήσεις αναπνοής είναι συστατικό της κάθε πρακτικής  kundalini γιόγκα. Μία από τις πιο θεμελιώδεις τύπους αναπνοής που χρησιμοποιούμε είναι η αργή, βαθειά αναπνοή. Αυτή είναι μια ανάσα με την  οποία μπορείτε να τραβάτε τον αέρα από την κοιλιά σας και να προσπαθήσετε να επιβραδύνετε την αναπνοή σας σε λιγότερο  από ένα έως τέσσερις κύκλους ανά λεπτό. Παρακάτω είναι μερικά από τα πολλά οφέλη που έχουμε από αυτή  την απλή αναπνοή.

1.  Η μεγάλη βαθιά αναπνοή αποτοξινώνει και απελευθερώνει τοξίνες.

Το σώμα σας έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώσει το 70% των τοξινών του μέσω της αναπνοής. Εάν δεν αναπνέει αποτελεσματικά, δεν γίνεται  σωστά η απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα σας. Όταν εκπνέετε αέρα από το σώμα σας απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα που έχει περάσει από την κυκλοφορία του αίματος στους πνεύμονές σας. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα φυσικό απόβλητο του μεταβολισμού του σώματός σας.

2. Η μακρυά και  βαθιά αναπνοή απελευθερώνει την ένταση.

Σκεφτείτε πώς το σώμα σας αισθάνεται όταν είστε ανήσυχοι, θυμωμένοι, φοβισμένοι ή αγχωμένοι. Είναι τροχοπέδη. Οι μύες σας είναι σφικτοί και η αναπνοή σας γίνεται ρηχή. Όταν η αναπνοή σας είναι ρηχή δεν παίρνετε την ποσότητα του οξυγόνου που χρειάζεται το σώμα σας. Η μακριά και  βαθιά αναπνοή αντιστρέφει αυτή τη διαδικασία, που επιτρέπει στο σώμα σας (και το μυαλό) να επεκτείνεται.

3. Η μεγάλη  βαθιά αναπνοή χαλαρώνει το μυαλό / σώμα και φέρνει διαύγεια.

Η αύξηση του οξυγόνου στον εγκέφαλο μειώνει υπερβολικά τα επίπεδα του άγχους. Δώστε προσοχή στην αναπνοή σας. Αναπνεύστε αργά, βαθιά και σκόπιμα νοιώστε το  σώμα σας. Σημειώστε όλα τα μέρη του σώματός σας που είναι σφιχτά και αναπνεύστε μέσα σε αυτά. Όπως μπορείτε να χαλαρώσετε το σώμα σας, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η αναπνοή σας φέρνει διαύγεια και ιδέες.

4.  Η  μεγάλη βαθιά αναπνοή βοηθά στην ανακούφιση από συναισθηματικά προβλήματα.

Η μακρυά βαθιά αναπνοή βοηθά στον καθαρισμό δύσκολων συναισθημάτων και να φύγουν έξω από το σώμα σας. Ενέργεια και συναισθηματικές ουλές του παρελθόντος παγιδεύονται στο σώμα μας.

5.  Η μακρυά βαθιά αναπνοή είναι μια μέθοδος που  βοηθάει να θεραπευτούν και να απελευθερωθούν τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα.

Η μακρυά βαθιά αναπνοή βοηθά και  ανακουφίζει από τον πόνο.  Οι μελέτες δείχνουν ότι η αναπνοή σας βοηθάει στον πόνο.

6.  Η μεγάλη βαθιά αναπνοή κάνει μασάζ στα όργανα σας.

Οι κινήσεις του διαφράγματος κατά τη διάρκεια της άσκησης της αναπνοής κάνει μασάζ στο στομάχι, το λεπτό έντερο, το ήπαρ και το πάγκρεας. Η επάνω κίνηση του διαφράγματος κάνει επίσης μασάζ στην καρδιά. Όταν εισπνέετε αέρα το διάφραγμά σας κατεβαίνει  και η κοιλιά σας επεκτείνεται. Με τη δράση αυτή τα ζωτικά όργανα κάνουν μασάζ και βελτιώνεται η κυκλοφορία σε αυτά. Η ελεγχόμενη αναπνοή ενισχύει επίσης και τονώνει τους κοιλιακούς μυς σας.

7. Η μεγάλη βαθιά αναπνοή μεγαλώνει τους μύες.

Η αναπνοή είναι η διαδικασία οξυγόνωσης για όλα τα κύτταρα στο σώμα σας. Μια ποσότητα οξυγόνου αυξάνει την ικανότητα του σώματός σας για να χτίσετε το μυ.

8. Η μεγάλη και βαθιά αναπνοή ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Το οξυγόνο ταξιδεύει μέσω του αίματος σας, συνδέοντας την αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων σας. Όταν το επίπεδο του οξυγόνου αυξάνεται, βελτιώνει την ικανότητα του σώματός σας να μεταβολίσει τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες, και  ενίσχυει το νευρικό συστήμα.

9. Η μεγάλη και  βαθιά αναπνοή ενισχύει το νευρικό σύστημα

Όταν ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός και τα νεύρα λάβουν αυξημένη ποσότητα οξυγόνου, τότε είναι που τρέφονται. Αυτό βελτιώνει την υγεία ολόκληρου του σώματος, δεδομένου ότι το νευρικό σύστημα επικοινωνεί με όλα τα μέρη του σώματος.

10. Η μακρυά βαθιά αναπνοή ενισχύει τους πνεύμονες.

Όπως  αναπνέετε βαθιά, οι πνεύμονες γίνονται  πιο υγιής και ισχυροί, ένα καλό προληπτικό μέτρο κατά των  αναπνευστικών προβλημάτων.

11. Η σωστή αναπνοή κάνει την καρδιά πιο δυνατή.

Οι ασκήσεις αναπνοής μειωνουν το φόρτο εργασίας για την καρδιά με δύο τρόπους. Πρώτον, βαθιά αναπνοή οδηγεί σε πιο αποτελεσματική πνεύμονες. ισχυροι πνευμονες φερνουν περισσότερο οξυγόνο στο αίμα.  Αυτο το αιμα πηγαιναινει στην καρδια που το στελνει στους αλλους ιστους. Με υγιες αιμααίματος, η καρδιά δεν χρειαζεται να εργαζεται  τόσο σκληρά για την παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Δεύτερον, βαθιά αναπνοή οδηγει σε αυξηση  την κυκλοφορια, που σημαίνει ότι η καρδιά δεν πρέπει να εργαζεται τόσο σκληρά για να διανείμει το αίμα.

12. Η σωστή αναπνοή βοηθά στον έλεγχο του βάρους.
Αν είστε υπέρβαροι, το επιπλέον οξυγόνο καίει το περιττό λίπος πιο αποτελεσματικά. Αν είστε πολύ αδύνατοι, το επιπλέον οξυγόνο τρέφει τους πεινασμένους ιστούς και αδένες.

13. Η μεγάλη βαθιά αναπνοή δίνει μια ώθηση στα επίπεδα ενέργειας και βελτιώνει την αντοχή.

14. Η μεγάλη βαθιά αναπνοή βελτιώνει την αναγέννηση των κυττάρων.
Η αύξηση του οξυγόνου βελτιώνει την αναγέννηση των κυττάρων.

15. Η μεγάλη βαθιά αναπνοή ανεβάζει την διάθεση.
Η μεγάλη βαθιά αναπνοή αυξάνει τα χημικά της ευχαρίστησης  στον εγκέφαλο και ανεβάζει την διάθεση αλλά νικά και τον φυσικό πόνο.

Πηγή: http://www.onepowerfulword.com/2010/10/18-benefits-of-deep-breathing-and-how.html

Tags: , , , ,
Posted in Uncategorized | Comments (0)

Comments are closed.